Úspora energií pre každú firmu s fotovoltikou

Rozruch na trhu s energiami sa síce už upokojil, no obchodný riaditeľ skupiny Energie2 Eduard Chudovský zdôrazňuje, že to neznamená pokles záujmu o obnoviteľné zdroje energie. Skupina Energie2 rozšírila svoje aktivity a založila spoločnosť Energie2 Services v reakcii na rastúce požiadavky zákazníkov. S narastajúcim dopytom po úsporách a udržateľnosti prevádzky sa stali lídrom v realizácii fotovoltických projektov.

úspora energií

Zmena myslenia

Chudovský popisuje, že v minulom roku dopyt zákazníkov po úsporách rýchlo stúpol kvôli vysokým cenám energií. Napriek zníženiu cien elektriny vidí výraznú zmenu v myslení klientov, ktorí už nekladú dôraz len na nízke ceny, ale začínajú rozmýšľať aj o udržateľnosti prevádzky.

Úspora energií pre firmy cez fotovoltické riešenia sa stáva kľúčovým krokom k efektívnemu a udržateľnému podnikaniu. Fotovoltika pre firmy predstavuje moderný a ekonomicky výhodný spôsob dosahovania energetickej efektívnosti a zníženia nákladov.

Rozmanitosť fotovoltiky

S popularitou fotovoltiky sa zvýšil aj počet poskytovateľov, čo pre klientov môže predstavovať problém pri orientácii v ponuke. Chudovský varuje pred zaujatím iba cenou a zdôrazňuje, že pri fotovoltike cena rozhodne nie je všetko. Nové firmy, ktoré ponúkajú nízke ceny, môžu zanedbať administratívne a právne aspekty, čo neskôr môže smerovať k väčším problémom.

Medzi mýty o fotovoltike patrí tvrdenie, že sa neoplatí vzhľadom na pokles cien elektriny. Chudovský vysvetľuje, že fotovoltika sa opláca, ak je správne navrhnutá a zdôrazňuje, že každý projekt je individuálny. Na otázku týkajúcu sa vyhodnocovania investícií uvádza, že fotovoltika ponúka výnos až na 20 rokov. 

udržateľné energetické riešenia
budúcnosť energií

Energetická efektivita

Je nutné podčiarknuť potrebu racionálneho prístupu k fotovoltickým projektom. Eduard Chudovský ďalej poukazuje na to, že podrobná analýza legislatívnych aspektov, technických hľadísk a administratívnych povinností je kľúčová pre efektívnu implementáciu fotovoltických riešení.

Navyše, vzhľadom na rýchle zmeny na trhu a nové požiadavky stavebných úradov, spolupráca s odborníkmi v oblasti môže zabezpečiť plynulý priebeh projektu a maximalizáciu výhod pre klientov. Obchodný riaditeľ skupiny Energie2 sa domnieva, že so správnym prístupom a podporou zo strany zákazníkov a podnikov môže fotovoltika naďalej prispievať k udržateľnej energetickej budúcnosti.